Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Documentul pe care tocmai il parcurgeti in acest moment este, de fapt, unul dintre modurile in care noi dorim sa va aratam ca increderea pe care ne-o acordati nu este unilaterala, si ca si noi, la randul nostru, luam toate masurile necesare pentru ca vizita dvs. in siteul nostru sa fie cat mai placuta si fara consecinte pe care nu le anticipati.

Pentru orice intrebare sau nedumerire in privinta termenilor utilizati mai jos sau asupra oricaror alte probleme legate de modul in care noi intelegem sa pastram confidentialitatea datelor dumneavoastra, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de email : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Din dorinta de a-si proteja clientii si colaboratorii precum si orice persoana care intra in contact cu societatea noastra SC ART REISEN SRL prin managementul de la cel mai inalt nivel adopta prezenta politica.

Dorim să ridicăm nivelul de performanţă şi să realizăm o evaluare realistă a potenţialului societăţii noastre, acest deziderat fiind valabil pentru întreg personalul.

Daca am colaborat cel mai probabil datele dumneavoastra de contact se afla în baza de date a ART REISEN S.R.L fiind obtinute în mod direct ca urmare a unor corespondente anterioare, datorita calitatii de solicitant de informatii, abonat la publicațiile electronice, prestator de servicii sau furnizor al ART REISEN S.R.L.

În dorinţa de a răspunde necesitatii de a proteja datele clienţilor noştri, am decis alinierea la directivele Uniunii Europene prin adoptarea cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE am stabilit următoarele OBIECTIVE STRATEGICE:

Protejarea datelor cu caracter personal ale persoanelor cu care societatea noastra intra in contact prin Respectarea Principiilor care guverneaza Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, respectiv:
Principiul legalitatii, corectitudinii și transparenței. Aceasta impune ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoanele vizate.
Principiu  limitării scopului. Aceasta impune ca datele cu caracter personal trebuie să fie colectate numai în scopuri specificate, explicite și legitime .
Principiu colectarii minimului de date pentru atingerea scopului pentru care s-a obtinut consimtamantul . Conform acestui principiu, datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
Principiul mentinerii datelor actualizate  asigura că datele cu caracter personal sunt corecte și sunt actualizate acolo unde este necesar.
Principiul stocării datelor strict pe perioada pentru care s-a obtinut consimtamantul  . Aceasta presupune ca datele cu caracter personal să fie păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate cel mult timp necesar pentru prelucrarea datelor.
Principiu asigurarii securitatii adecvate datelor astfel incat acestea sa fie integre, confidentiale si disponibile.
Principiu responsabilitatii , operatorul este responsabil de respectarea principiilor enumerate la articolul 5 alineatul (1) din GDPR și trebuie să fie în măsură să demonstreze respectarea acestora.

Pentru realizarea acestor obiective strategice, am stabilit si detaliat in aceasta politica obiective concrete, măsurabile pentru anul in curs si totodata sustenabile pe viitor, care să permită analiza performanţei noastre in vederea protejarii datelor cu caracter personal.
In cazul în care NU mai doriti sa fiti informat despre serviciile si evenimentele SC ART REISEN S.R.L, va rugam sa transmiteti o solicitare de RETRAGERE CONSIMTAMANT la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită și dorim să fim deschiși și transparenți în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal.
ART REISEN S.R.L este operatorul exclusiv al datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. ART REISEN S.R.L nu transmite datele dumneavoastră unor terți, dar le poate pune la dispoziția instituțiilor abilitate de lege.
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE). Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal se va realiza în conformitate cu legislația în vigoare.
Instituția noastră va acționa numai ca persoană împuternicită de către persoanele fizice pentru a deține anumite cu caracter personal și va prelucra datele cu caracter personal exclusiv în activitatea stabilită de lege sau norme de lucru specifice unor proiecte comune.
! Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing în afara ART REISEN SRL.
Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relației noastre contractuale si după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, referitoare la dispozițiile privind arhivarea.
Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta ART REISEN care vă va furniza datele cu caracter personal procesate prin e-mail.
Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori ART REISEN vă prelucrează datele cu caracter personal prin diferite mijloace în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat, aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.
Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de ART REISEN S.R.L, cu excepția următoarelor situații:
* dacă ați încheiat un contract cu ART REISEN S.R.L., vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;
Dreptul de a vă opune prelucrării: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. ART REISEN S.R.L nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailing-ului direct: Aveți dreptul să vă opuneție-mailing-ului direct. Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin transmitere e-mail la Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.
Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca ART REISEN S.R.L să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, ART REISEN S.R.L va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, ART REISEN S.R.L trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă ART REISEN S.R.L nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand.


Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , menționând DPO în subiectul mesajului.
Dacă sunteți de părere că ART REISEN S.R.L vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta.
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Sibiu, str. Podului nr. 74, Judetul Sibiu, sau adresa de email al societatii Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Notificarea de confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Notificării de confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru.
Puteti consulta versiunea actualizata pe site-ul nostru, aceasta va fi in permanenta actualizata si disponibila.
Prezenta politica reprezinta totodata implicarea personalului SC ART REISEN SRL, este in responsabilitatea tuturor angajaţilor să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin prezenta declaraţie, să aplice întocmai procedurile şi instrucţiunile de lucru stabilite in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptate şi să contribuie la îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia.
In calitate de Administrator/Director General al societăţii, mă angajez să monitorizez permanent modul de funcţionare al sistemului de protectia datelor implementat in cadrul societatii.

Trimite mesaj


Adrian Teusan
Telefon: +40 744 372 191
              +40 726 372 191
E-mail: adrian@artreisen.ro

Razvan Teusan
Telefon: +40 744 372 190 
              +40 726 372 190          

Stefanica Adina
Telefon: +40 788 367 400
E-mail: adina@artreisen.ro  

Secretariat
Telefon: +40 788 066 200
E-mail: office@artreisen.ro  

Vanzari: vanzari@artreisen.ro

 

Politica privind prelucrarea atelor cu caracter personal

Parteneri Art Reisen

  • Bilstein Sibiu
  • siemens
  • hidroelectrica
  • hercler
  • snr
  • systems
  • sykatec